ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/12/1965

בחירת ועדה לבדיקת התקנון; ביטול ישיבת הכנסת שצריכה להתקיים ביום ד' כח' בכסלו, התשכ"ו; העברה לוועדה של חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות; קביעת זמן לדיון בנוער במליאת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים