ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/12/1965

אישור שמות הסיעות מספר חבריהן, שמות באי כוח וממלאי מקומם לעניין סעיף 7 לחוק פנקס הבוחרים לכנסת, התשי"ט-1959; המלצה לבחירת יושבי ראש ועדות; הצעות החלטה לכנסת להסמיך את ועדת הכספים לקבוע משכרתם של: נשיא המדינה, חברי הממשלה, הרבנים הראשיים לישראל, שופטים, קאדים, שופטי תעבורה, דיינים, קאדי מד'הב, מבקר המדינה; רביזיה של ההחלטה בעניין ההעברה לוועדה של ההצעה לס"ה של ח"כ צימרמן על העמדת הוצאות בחירות תחת ביקורת מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים