ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/09/1969

חוק הבחירות לכנסת (הוראת שעה), התש"ל-1969; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התש"ל - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים