ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/07/1969

חוק הירושה (תיקון), התשכ"ט-1969 (הצעת חוק של חברת-הכנסת ט. סנהדראי); חוק הרשויות המקומיות (העברת ראש רשות מקומית מכהונה), התשכ"ט-1969 (הצעת חוק של חבר-הכנסת מ. פרוש); דברי סיכום ופרידה עם סיום כהונתה של הכנסת הששית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים