ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/07/1969

חוק הבחירות (אישור תוקפם של חוקים), התשכ"ט-1969; חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראת שעה), התשכ"ט-1969; חוק שיפוט בענייני התרת נישואין, (מקרים מיוחדים), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים