ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/07/1969

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 3), התשכ"ט-1969-הצעת חברי-הכנסת א. אבנרי ו-י. רפאל; חוק קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים