ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/07/1969

חוק הרשויות המקומיות (מניעת תופעות מסוימות); חוק הרשויות המקומיות (מניעת התקשרויות פסולות), התשכ"ו -1966 (הצעת ח"כ נ. פלד); חוק לתיקון פקודת העיריות, התשכ"ו 1966 (הצעת ח"כ זוארץ); הצעת חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון), התשכ"ט-1969; חוק העברת חיובים, התשכ"ה-1965; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 4), התשכ"ט-1969; חוק יסוד נשיא המדינה (תיקון), התשכ"ח-1968; חוק לתיקון דיני פשיטת רגל ופירוק חברות, התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים