ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/06/1969

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשכ"ט-1969; חוק הרשויות המקומיות (מניעת התקשרויות פסולות) -הצעת ח"כ פלד חוק לתיקון פקודת העיריות-הצעת ח"כ זוארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים