ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/06/1969

חוק המקרקעין - סיכומי ועדת משנה א'; חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשכ"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים