ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/06/1969

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 2) -הצעת ח"כ אבנרי: חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון) -הצעת ח"כ רפאל; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים