ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/06/1969

חוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה) ; (תיקון מס' 2) - הצעת ח"כ אבנרי; (תיקון) - הצעת ח"כ רפאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים