ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/05/1969

חוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה) - הצעת ח"כ י. רפאל -תיקון מס 2; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים