ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/05/1969

העברה לוועדת משנה -נוסח משולב לחוקי דיני העונשין (דרכי ענישה); חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו); חוק חוזים אחידים (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים