ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/03/1969

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 9), התשכ"ט-1969; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו), התשכ"ט -1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים