ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/03/1969

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 9) - הצעת חה"כ ב. אזניה וי. בדר; חוק הבחירות לכנסת הצעת נוסח משולב; חוק פנקס הבוחרים (הוראת שעה), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים