ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/03/1969

חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראת שעה. ), התשכ"ט-1969-הצעת חברי הכנסת ב. אזניה, ר. ארזי, י. בדר, י. גולן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים