ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/02/1969

המלחמה בסרסורי זנות-הצעה לסה"י של חה"כ הקטין; חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 2), התשכ"ו-1965; חוק הבחירות לכנסת (תיקון), התשכ"ט-1969-הצעת חברי הכנסת ב. אזניה ו-י. בדר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים