ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/02/1969

המלחמה בסרסורי זנות - הצעה לסדר היום של חכה" הקטין; חוק לתיקון דיני עונשין (שימוש ברכב בלי רשות) (תיקון), התשכ"ח - 1968 - הצעת חבר-הכנסת א. בן-אליעזר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים