ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/02/1969

חוק החוזים האחידים (תיקון), התשכ"ט-1969 - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ש. אלוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים