ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/01/1969

המלחמה בסרסורי זנות-הצעה לסדר היום של חה"כ הקטין; העברת חוקים לוועדות משנה: ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) -נוסח חדש; חוק החוזים האחידים (תיקון) -הצעת חה"כ אלוני; פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) -נוסח חדש-סיכומי ועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים