ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/01/1969

חוק החוזים האחידים (תיקון) - הצעת חה"כ אלוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים