ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/01/1969

חוק החוזים האחידים (תיקון) -הצעת חה"כ אלוני; חוק לתיקון סדרי מינהל (הנמקות) (תיקון) -סיכומי ועדת משנה ב'; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים