ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1969

העברת חוקים לוועדת משנה- נוסח משולב לחוק הבחירות לכנסת; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים