ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/01/1969

חוק חוזים אחידים (תיקון), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים