ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/12/1968

חוק חוזים אחידים (תיקון) - הצעת חברת -הכנסת אלוני; חוק להסדר התדיינות בין בני הזוג, התשכ"ד- 1964; נוסח חדש לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) -סיכומי ועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים