ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/12/1968

חוק להסדר התדיינות בין בני הזוג; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 12), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים