ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/12/1968

חוק להסדר התדיינות בין בני הזוג, התשכ"ה-1964; חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי) (מס' 2), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים