ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/12/1968

חוק ההוצאה לפועל (תיקון); חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 2), התשכ"ח-1968; חוק לתיקון דיני-העונשין (שימוש ברכב בלי רשות) (תיקון), התשכ"ח-1968 - הצעת חבר הכנסת א. בן-אליעזר; חוק לתיקון פקודת בטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (מס' 2); חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 12) (תיקון טעויות), התשכ"ח-1968 - המשך הדיון; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 12) (תיקון טעויות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים