ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/12/1968

חוק ההוצאה לפועל (תיקון), התשכ"ט-1968; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 2); חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי) (מס' 2), התשכ"ח -1968; סדר עבודת הוועדה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים