ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/12/1968

חוק ההוצאה לפועל (תיקון), התשכ"ח-1968; חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 7), התשכ"ח-1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים