ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/11/1968

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים