ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/11/1968

חוק ועדות חקירה, התשכ"ח-1967; חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות נגד המוסר): הצעת חבר-הכנסת לנדאו- שאלה לסדר; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים