ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/08/1968

חוק הסדרי מינהל, התשכ"ח-1968 (דיון בסעיפים 14, 15, 16 ועד בכלל), 3

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים