ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/08/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); חוק הסדרי מינהל, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים