ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/07/1968

א) חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); ב) חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 6); ג) חוק ועדות חקירה, התשכ"ח - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים