ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/07/1968

היחס בין ועדת המשנה לחוקי יסוד ובין ועדת החוקה, חוק ומשפט - החלטה; חוק האזרחות (תיקון מס' 2); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים