ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/07/1968

חוק האזרחות, (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים