ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/07/1968

חוק האזרחות (תיקון מס' 2), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים