ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/06/1968

חוק לתיקון פקודת העדות (מס'6) -סיכומי ועדת משנה ב'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים