ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/06/1968

חוק האזרחות (תיקון מס' 2), התשכ"ז-1966; שינוי בהרכב ועדת המשנה לחוקי-יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים