ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/06/1968

חוק האזרחות (תיקון מס'2), התשכ"ז-1967; חוק הבוררות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים