ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/05/1968

חוק הבוררות, התשכ"ח 1968; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ח 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים