ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/05/1968

חוק הבוררות, התשכ"ז-1967; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים