ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/04/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ה - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים