ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'5) הצעות בעניין התקנת תקנות; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); חוק המתנה, התשכ"ה -1968 חוק המכר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים