ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968; סיכומי ועדת המשנה לנוסח חדש: פקודת הנזיקין; סיכומי ועדת המשנה לנוסח חדש: פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים