ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/03/1968

הפעלת מוסדות המדינה לאיסוף ראיות נגד נאצים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת האוזנר; סיכומי ועדת המשנה לנוסח חדש פקודת סדרי הדין (התיצבות היועץ המשפטי לממשלה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים