ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/03/1968

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 2), התשכ"ו-1965; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5) הצעות בעניין התקנת תקנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים