ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/03/1968

ב) סיכומי ועדת המשנה לנוסח חדש: פקודת הנזיקין; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5), התשכ"ה - 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים