ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/02/1968

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5); תיקונים לפרוטוקול מס' 174 של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים